ACHIEVEMENTS

Kaushtubh Shah

SYBCOM

Sem 3 5th in KES


Ninad Varsekar

SYBMS SEM 3

Corp.Fin. 90/100


Darshan Rathod

BCOM Sem 6 KT

Joined us & cleared all subjects

Yash
Gandhi

BAF SEM I

FA 96/100, MA 94/100Priyesh Kareliya

TYBCOM Sem 5

MA 86/100
Tax 87/100

Jainesh
Yadav

SYJC

Maths 95/100
B.K. 96/100

Kinjal Waghela

FYBAF

Tax 95/100


Trupti Limbachiya

Before 5.30 pointers

After 7.45 pointers